Informacja w sprawie opłat za żywienie w przedszkolu publicznym.

Data: 08.05.2023 r., godz. 13.05    631
Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Szanowni Państwo, 
publikujemy wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące opłat za żywienie w przedszkolu publicznym.