Wieliszew chroni dzieci

Data: 26.04.2024 r., godz. 15.25    963
Już 22 maja, w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie, odbędzie się spotkanie wieńczące cykl wydarzeń związanych z wprowadzaniem standardów ochrony małoletnich.

Wieliszewskie Forum Ochrony Praw Dzieci to prelekcje specjalistów związanych z ochroną dzieci przed krzywdzeniem, organizacją pomocy dzieciom dotkniętym przemocą, procedurą niebieskiej karty, kurateli sądowej, skutkami psychicznymi przemocy.

Poza prelekcjami planowany jest panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji związanych z opieką i ochrona nad dziećmi. Podczas tej publicznej debaty zostaną omówione wybrane przykłady związane z organizacją pomocy dzieciom i każda biorąca udział instytucja przybliży wszystkim uczestnikom spotkania swoją działalność.

Do udziału w Forum zapraszamy rodziców, nauczycieli, opiekunów, przedstawicieli instytucji i podmiotów prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą lub związaną z rozwijaniem zainteresowań oraz wszystkich, którym ten temat jest bliski.

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem jest moralnym obowiązkiem społecznym nas wszystkich, ale również kluczowym elementem zapewnienia im godnego życia, bezpiecznego rozwoju oraz równych szans na przyszłość. 

Wieliszewskie Forum Ochrony Praw Dzieci umożliwi podniesienie świadomości społecznej, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promowanie skutecznych działań mających na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci i reagowanie na takie przypadki.

Patronat nad spotkaniem objęli: Monika Horna-Cieślak – Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Wydarzenie jest bezpłatne dla wszystkich uczestników, wymagana jest jedynie rejestracja na stronie https://wieliszewskie-forum-ochrony-praw-dzieci.konfeo.com/ 

Forum plakat.png (1.36 MB)

20240508112314495.png (855 KB)