Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Data: 14.03.2024 r., godz. 08.00    1591
Publikujemy wykaz wolnych miejsc w poszczególnych placówkach prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole Samorządowe w Janówku - Dzieci 3-5 letnie – 32 miejsca;
 • Przedszkole Samorządowe w Łajskach - Dzieci 3-5 letnie – 52 miejsca;
 • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie - Dzieci 3-6 letnie – 54 miejsca;
 • Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie - Dzieci 3-5 letnie – 18 miejsc;
 • Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliszewie – Dzieci 3-6 letnie – 109 miejsc;
 • Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewie - Dzieci 3-6 letnie – 83 miejsca;
 • Publiczne Przedszkole „Akademia Zucha” – Dzieci 3-6 letnie – 26 miejsc;
 • Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej - Dzieci 3-6 letnie – 107 miejsc;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie - Dzieci 6 letnie – 25 miejsc;
 • Szkoła Podstawowa w Łajskach - Dzieci 6 letnie – 65 miejsc;
 • Szkoła Podstawowa w Janówku - Dzieci 5-6 letnie – 50 miejsc;

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola, przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta. W tym przypadku wójt gminy jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole (lub placówkę wychowania przedszkolnego), które może przyjąć dziecko.