Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Data: 06.06.2023 r., godz. 09.10    631
Publikujemy informacje o kolejnym etapie rekrutacji
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 16 czerwca zostanie udostępniona na stronie Centrum Usług Wspólnych informacja o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach, które wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej.
Następnie od 19 do 22 czerwca do godziny 15:00 na stronie https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl/ rodzice/opiekunowie prawni będą mieli możliwość złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
Osoby, których dzieci mają zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego od 1 września, a chciałyby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, muszą złożyć pisemną rezygnację w dotychczasowej placówce oraz skontaktować się z nami w celu potwierdzenia złożenia rezygnacji. Następnie zostanie odblokowana możliwość złożenia kolejnego wniosku.

Harmonogram rekrutacji znajduje się TUTAJ.

Osoba do kontaktu: Łukasz Krupiński, lkrupinski@wieliszew.pl , tel. 22 782 29 91