Archiwum aktualności: wszystkie kategorie

Wykaz publikowanych aktualności.
 • Ikona do artykułu: PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU NA MAZOWSZU

  PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU NA MAZOWSZU
  (Zam: 16.01.2019 r., godz. 11.45)    909

  Rodziców/opiekunów z dziećmi w wieku 1,5 roku-15 lat z posiadaną diagnozą ASD zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Ikona do artykułu: Sporty zimowe ponownie w gminie Wieliszew.

  Sporty zimowe ponownie w gminie Wieliszew.
  (Zam: 27.12.2018 r., godz. 10.50)    1316

  Na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 grudnia br. Gmina Wieliszew otrzyma środki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na prowadzenie i organizację w 2019 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych.
 • Ikona do artykułu: Półkolonie zimowe 2019

  Półkolonie zimowe 2019
  (Zam: 05.12.2018 r., godz. 20.30)    1224

  Ruszają zapisy na zimowe półkolonie w okresie ferii ' 2019.
 • Ikona do artykułu: "Bon Malucha" – wsparcie dla rodzin z dziećmi do lat 3

  "Bon Malucha" – wsparcie dla rodzin z dziećmi do lat 3
  (Zam: 05.12.2018 r., godz. 20.15)    2194

  „Bon Malucha” jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym Rodzinom w celu zapewnienia dzieciom w wieku od 13 miesiąca życia do dnia 31 sierpnia, w roku w którym dziecko kończy 3 lata, wybranej przez rodziców opieki, poprzez: dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani (umowa uaktywniająca) lub dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego – nieotrzymujących dofinasowania z budżetu gminy Wieliszew.
 • Ikona do artykułu: Dofinansowanie kształcenia młodocianych

  Dofinansowanie kształcenia młodocianych
  (Zam: 05.12.2018 r., godz. 20.00)    1035

  Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.