Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Data: 07.04.2022 r., godz. 11.00    879
Rodzice lub opiekunowie dzieci z Ukrainy mają obowiązek złożenia oświadczenia w przypadku, gdy uczeń kontynuuje naukę online w ukraińskim systemie oświaty.
Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki.
Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty. Poniżej znajduje się wzór oświadczenia, który można wykorzystać, oraz klauzula informacyjna RODO.
Oświadczenie można złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie, elektronicznie przez system ePUAP, dostarczyć osobiście lub wysłać na adres korespondencyjny Centrum.