Przerwa w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podczas wakacji w 2024 roku

Data: 03.06.2024 r., godz. 14.00    483
Szanowni Państwo, publikujemy terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym.

Zrzut ekranu 2024-06-03 135628.png (60 KB)

Zgodnie z § 12 ust. 1 i § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736 z późn. zm.), przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców (dotyczy również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych). Przerwa jest niezbędna, aby nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi mogli skorzystać z urlopów wypoczynkowych, a gmina mogła wykonać niezbędne remonty.