Wieliszewskie Forum Ochrony Praw Dzieci za nami

Data: 24.05.2024 r., godz. 11.30    444
22 maja 2024r. w Urzędzie Gminy Wieliszew odbyło się wydarzenie, które zgromadziło blisko setkę osób zainteresowanych tematem ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W imieniu Gminy Wieliszew wszystkich obecnych przywitała Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Mitjans–Szałapska i przekazała dalsze prowadzenie spotkania Panu Jerzemu Iwańskiemu Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie.

Do udziału w Forum zaproszeni byli rodzice, nauczyciele, opiekunowie, przedstawiciele instytucji i podmiotów prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą i wychowawczą.

Jedną z głównych przyczyn do realizacji spotkania był obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich zgodnie z  tzw. ustawą kamilkową. 

20240522_111230.jpg (2.01 MB)

Podczas wydarzenia miały miejsce prelekcje prawników związanych z ochroną praw dzieci – Pani Katarzyny Katany oraz Pani Angeliki Pasek-Gilarskiej.
Ekspert ds. przeciwdziałania przemocy – Pani Renata Gostkowska-Maczuga przybliżyła zgromadzonym procedurę niebieskiej karty.

Bardzo ważny temat – skutki traumy dziecięcej w dorosłym życiu, poruszyła Pani Monika Paczkowska psychotraumatolog od wielu lat pomagająca dzieciom i dorosłym,
którzy doznali urazów psychicznych.

Pani Kinga Oklińska – ekspert ds. ochrony danych osobowych opowiedziała jak ważne jest przestrzeganie przepisów z tym związanych i jakie skutki może przynieść brak ochrony wizerunku dziecka oraz jego danych.

W udział w Forum zaangażowała się również Młodzieżowa Rada Gminy Wieliszew. Młodzi Radni przygotowali poruszający spot dotyczący przemocy rówieśniczej i przedstawili wyniki ankiety w tym temacie. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony zgromadzonych. Młodzież w bardzo szczery i prawdziwy sposób opowiedziała jak wiele osób zmaga się z przemocą rówieśniczą i niestety często osoby te są pozostawione bez pomocy. Ale między innymi takie spotkania uzmysławiają, że przemoc może mieć różne oblicza i na wszystkie, również te werbalne należy być wyczulonym i reagować.

20240522_135349.jpg (723 KB)

Poza prelekcjami odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji związanych z opieką i ochroną nad dziećmi. Udział w debacie wzięli: Pani Magdalena Jagnyziak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Katarzyna Macioch – pedagog szkolny, Pan Artur Miętek – kurator sądowy oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji: kom. Justyna Stopińska i mł. asp. Łukasz Rombel. Moderatorem był Dyrektor Jerzy Iwański. Podczas tej publicznej debaty zostało omówionych kilka przykładów związanych z organizacją pomocy dzieciom, a każda biorąca udział instytucja przybliżyła wszystkim uczestnikom spotkania swoją działalność.

Patronat honorowy nad Forum objęła Rzecznik Praw Dziecka – Pani Monika Horna-Cieślak oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Ogromnym zaszczytem dla Gminy Wieliszew oraz wszystkich zebranych była obecność Pani Rzecznik i prelekcja na temat standardów ochrony dzieci.   

20240522_102745.jpg (267 KB)

Po zakończeniu prelekcji Dyrektorzy wszystkich prowadzonych przez Gminę Wieliszew szkół i przedszkoli uroczyście podpisali symboliczny Akt Przyjęcia Standardów Ochrony Małoletnich, na którym podpis uprzednio złożyła Pani Rzecznik Monika Horna-Cieślak.

Wieliszewskie Forum Ochrony Praw Dzieci to pierwsze takie wydarzenie organizowane w Gminie Wieliszew, tym bardziej cieszy, iż zyskało uznanie Pani Rzecznik oraz zgromadziło dużą liczbę prelegentów oraz uczestników.

Najważniejszym wnioskiem i przesłaniem spotkania jest, aby nie być obojętnym na krzywdę dzieci, potrafić nieść im pomoc, a przede wszystkim działać i starać się je chronić.

Nawiązując do słów Rzecznika pamiętajmy, że fakt, iż dziecko prosi nas o pomoc, jest dla nas zaszczytem i wyrazem wielkiego zaufania. Jako dorośli – rodzice, opiekunowie, nauczyciele, asystenci, funkcjonariusze – róbmy zatem wszystko co możemy, aby okres dzieciństwa był wolny od krzywd. Słuchajmy, reagujmy, interweniujmy, współpracujmy. Jest to obowiązek nas wszystkich, szansa na zapewnienie bezpiecznego rozwoju i godnego życia dla młodych ludzi.

 

20240522_144125.jpg (1.76 MB)