Zamówienie publiczne na usługę cateringową dla Przedszkola Samorządowego nr 3 w Wieliszewie.

Data: 11.10.2023 r., godz. 14.15    772
Ogłoszenie o zamówieniu.