Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy.

Data: 07.04.2021 r., godz. 08.40    126
Zbliża się czas ważnych wyborów i podejmowania trudnych decyzji związanych z planowaniem dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej.
       Drodzy Uczniowie klas ósmych, Szanowni Rodzice,
       Dyrektor i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Wieliszewie Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów otwieramy po raz kolejny w nadchodzącym roku szkolnym nabór do klas mundurowych: oddziału przygotowania wojskowego, klasy policyjnej i pożarniczej, a także do klasy prawniczej.
     Serdecznie zapraszamy Kandydatów i Rodziców do zapoznania się z naszą szkołą, kierunkami kształcenia oraz szczegółową ofertą edukacyjną, zamieszczoną na szkolnej stronie internetowej www.zspkomornica.szkolnastrona.pl w zakładce „Rekrutacja 2021/2022.
Życzymy wszystkim Kandydatom wspaniałych wyników na egzaminach oraz trafnych decyzji dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOMORNICY
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIELISZEWIE
Komornica, ul. Nasielska 7
05-140 Serock
tel. 22 774 20 21
e-mail: zs.debe@wp.pl / zespol.szkol@wieliszew.pl
www.zspkomornica.szkolnastrona.pl


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Proponowane kierunki kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym:

  •  Oddział przygotowania wojskowego – klasa wojskowa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej
- uzupełnienie profilu – przedmiot: Przygotowanie wojskowe
Oddział przygotowania wojskowego objęty jest programem Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkolenie praktyczne realizuje kadra 2. Pułku Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość korzystania z obiektów wojskowych, odbycia skróconej służby przygotowawczej do wojska oraz mają zagwarantowane nowe, bezpłatne umundurowanie. Po ukończeniu szkoły absolwenci są przygotowani do służby w jednostkach Sił Zbrojnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, mają także zapewnione dodatkowe punkty rekrutacyjne przy aplikowaniu na uczelnie wojskowe.
  • profil: Bezpieczeństwo i porządek publiczny - klasa policyjna
- uzupełnienie profilu – przedmiot: Wiedza o policji

  • profil: Służba pożarnicza – klasa strażacka
- uzupełnienie profilu – przedmiot: Edukacja pożarnicza

  • Klasa prawnicza
- uzupełnienie profilu – przedmiot: Podstawy prawa

We wszystkich klasach:
  • Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- język angielski - przedmiot obligatoryjny dla wszystkich uczniów
- jeden przedmiot do wyboru spośród:
historia / matematyka / wiedza o społeczeństwie (warunkiem utworzenia grupy jest wybór danego przedmiotu przez minimum 15 kandydatów)

  • drugi język obcy (realizowany od podstaw) – do wyboru spośród:
jęz. niemiecki / jęz. francuski / jęz. rosyjski (warunkiem utworzenia grupy jest wybór danego języka przez minimum 15 kandydatów)

  • w ramach wychowania fizycznego zajęcia samoobrony, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora (trzeci stopień mistrzowski aikido)

  • w klasach mundurowych dodatkowe zajęcia z podstaw strzelectwa na szkolnej strzelnicy sportowej, obozy szkoleniowe oraz możliwość udziału w zawodach i konkursach związanych ze specyfiką klasy.

  • przedmioty uzupełniające, zgodnie z profilem klasy, realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną – przedstawicieli poszczególnych formacji mundurowych, na podstawie autorskich programów nauczania, a w oddziale przygotowania wojskowego – na podstawie programu MON.
Posiadamy:
- internat
- strzelnicę sportową
- pełnowymiarowy stadion
- salę do zajęć samoobrony
- siłownię
- stołówkę
Szkoła współpracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 9. Brygadą Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 10. Warszawskim Pułkiem Samochodowym, Centrum Szkolenia Informatyki i Łączności w Zegrzu, 1. Warszawską Brygadą Pancerną, Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym, Komendą Powiatową Policji w Legionowie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Legionowie, OSP w Wieliszewie, Instytutem Pamięci Narodowej.
Uczniowie szkoły zajmują wysokie miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym i regionalnym (tytuł Wicemistrza Sportu Powiatu Legionowskiego). Młodzież odnosi również liczne sukcesy w ogólnopolskich projektach historycznych pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i uczestniczy w ważnych uroczystościach i obchodach o charakterze patriotycznym.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoły, zamieszczoną na stronie internetowej www.zspkomornica.szkolnastrona.pl w zakładce „Rekrutacja 2021/2022”.
Zapraszamy!