Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Poszukiwani pracownicy do nowego przedszkola!

Data: 04.08.2020 r., godz. 19.00    1265
Od 1 września 2020 r. zostanie uruchomione nowe przedszkole w Skrzeszewie.
Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewie, ul. Szkolna 10A poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

- nauczyciel wychowania przedszkolnego – 4 etaty
Wymagania kwalifikacyjne: zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 r. poz. 465);

- sekretarka – 1 etat,
- woźna/sprzątaczka (woźny/sprzątacz-pracownik gospodarczy) – 4 etaty,
- pomoc nauczyciela – 1 etat
Wymagania kwalifikacyjne: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936).

Osoby zainteresowane pracą składają życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej w zamkniętych kopertach, na których podają adres zwrotny, adres poczty elektronicznej oraz/lub telefon kontaktowy i nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat/-ka. 

Dokument należy złożyć w w Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie, ul. Kościelna 27, 05 – 135 Wieliszew (godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30).

Złożone dokumenty winny zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
Termin złożenia dokumentów: 13 sierpnia godz. 14.00

Dokumenty zostaną przekazane osobie wyłonionej w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewie. Przyszły dyrektor placówki zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi przez siebie osobami.