Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Informacja dla rodziców dzieci, które uczestniczyły w rekrutacji przedszkolnej.

Data: 14.08.2019 r., godz. 21.45    201
Szanowni Państwo, zakończyliśmy w Centrum Usług Wspólnych procedurę przydziału miejsc dla dzieci nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

W dniu dzisiejszym pisma do Wszystkich Państwa, Rodziców dzieci z roczników 2013 – 2016,  zostały przekazane do gminnego kuriera i w ciągu najbliższych dni powinny zostać dostarczone do Waszych domów. 

To nie było łatwe zadanie, gdyż wg informacji uzyskanych z placówek, dzieci nieprzyjętych było aż 98. W dodatku mamy świadomość, że każdy chciałby, by placówka wskazana dziecku znajdowała się najbliżej domu rodzinnego. Nie było to możliwe, gdyż trudno zmieścić 37 mieszkańców jednej miejscowości w nowo tworzonym oddziale dla 25 dzieci. Dlatego też liczymy na wyrozumiałość, bo ze swej strony zrobiliśmy wszystko, by przyjąć wszystkie dzieci odrzucone w procesie rekrutacji. O przyjęciu do danego oddziału decydował często przypadek – na przykład kolejność dzieci na listach przekazanych przez poszczególne placówki. Przepisy prawa oświatowego nie przewidują jakichś dodatkowych kryteriów przydziału miejsc, mówią jedynie ogólnie o wskazaniu miejsca, dlatego wszystkich niezadowolonych ze swej strony przepraszam.


Jednocześnie:


- prosimy o wybaczenie wszelkich literówek w Waszych imionach, nazwiskach, adresach itp. – bazowaliśmy jedynie na informacjach otrzymanych z przedszkoli i szkół (a zdarzyło się, że to samo dziecko, wg naszych przypuszczeń, raz zostało nam przedstawione w dokumentach jako dziecko płci męskiej, raz żeńskiej);


- jeśli Wasze dziecko dostało się  w rekrutacji do placówki wychowania przedszkolnego, a otrzymaliście pismo ze wskazaniem innego miejsca, proszę o potwierdzenie w przedszkolu/szkole, że rzeczywiście dziecko jest przyjęte w przedszkolu/szkole i wskazanie miejsca nie było konieczne (proszę o przekazanie takiej informacji do sekretariatu placówki, w której wskazaliśmy miejsce) – pozwoli to wygenerować miejsca dla dzieci, które  nie brały udziału w rekrutacji, a zamieszkały  na terenie naszej gminy w ostatnim czasie;


- jeśli brali Państwo udział w rekrutacji, dziecko nie zostało przyjęte do żadnej placówki, a nie otrzymaliście informacji o wskazaniu miejsca – proszę o informację drogą elektroniczną o tym fakcie (dyrsapo@wieliszew.pl) z podaniem danych dziecka (imię, nazwisko, imiona nazwiska rodziców, adres oraz nazwę placówki, w której ubiegali się Państwo o miejsce);


- prosimy potwierdzenie do 27 sierpnia we wskazanej placówce, że jesteście Państwo zainteresowani miejscem dla dziecka i będzie ono od 2 września uczęszczało do oddziału przedszkolnego.


W dniach 28-29 sierpnia postaramy się opublikować wykaz wolnych miejsc w poszczególnych placówkach wychowania przedszkolnego. Pozwoli to starać się o miejsce w przedszkolu dzieciom ostatnio zamieszkałym na naszym terenie, oraz ewentualnie dzieciom, które ukończyły 2,5 roku (urodzone w 2017 r.) i w procesie rekrutacji były wskazane jako „niezakwalifikowane” do przyjęcia. Jeśli do 25 sierpnia nie otrzymają Państwo pisma ze wskazaniem miejsca, proszę o telefoniczny kontakt z CUW-em (22 782 29 91), będziemy tę informację przekazywali telefonicznie.


Licząc na wyrozumiałość, mam nadzieję, że tworząc nowe oddziały wychowania przedszkolnego i zapraszając do udziału w konkursie na miejsca dla przedszkolaków placówki niepubliczne, realizujemy w Państwa odczuciu nałożone na nas w prawie oświatowym zadanie, jakim jest prawo dzieci do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju oraz  wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.


Jacek Banaszek, dyrektor CUW