Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Informacja o wolnych miejscach w oddziałach przedszkolnych

Data: 27.05.2019 r., godz. 14.35    1008
Działając na podstawie „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2019 r. publikujemy wykaz wolnych miejsc w poszczególnych placówkach prowadzących oddziały wychowania przedszkolnego.
 Placówka3-5 lat  6 lat (ew. 5)
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie  ------ -------
 Przedszkole Samorządowe nr 2 w  Wieliszewie  8 ------
 Przedszkole Samorządowe w  Łajskach  ----- -----
 Szkoła Podstawowa Janówek  ----- 1
 
Szkoła Podstawowa w Łajskach
 ----- 10
 Szkoła Podstawowa Olszewnica Stara  ----- -----
 Szkoła Podstawowa Skrzeszew  ----- -----
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie  ----- 10
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie  ----- -----Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola, przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta. W tym przypadku wójt gminy jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole (lub placówkę wychowania przedszkolnego), które może przyjąć dziecko. Z uwagi na brak miejsc w placówkach samorządowych niebawem zostanie ogłoszony konkurs dla placówek niepublicznych na terenie gminy Wieliszew i po jego rozstrzygnięciu Rodzice dzieci nieprzyjętych otrzymają informację o wskazaniu miejsca w przedszkolu dla dziecka.