Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

AKTUALIZACJA 11 KWIETNIA: STRAJK W OŚWIACIE

Data: 04.04.2019 r., godz. 19.30    2792
Przed nami trudnym czas związany z trwającym od 8 kwietnia strajkiem pracowników oświaty.
Szanowni Państwo, 

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa telefonicznie problemom, postaramy się wspomagać Was w tych  dniach, korzystając ze wsparcia instruktorów sportu, kultury i świetlic środowiskowych na naszym terenie.
Wierzę, że wielu z Państwa uda się zorganizować opiekę nad dziećmi, jednak nie wszyscy mają taką możliwość. Drodzy Rodzice i Opiekunowie, dokładamy wszelkich starań, aby w tej wymagającej sytuacji zapewnić dzieciom maksimum bezpieczeństwa i opieki. Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i każdego dnia rano dowiadujemy się o skali strajku,  uruchomiono następujące punkty opieki nad dziećmi szkół podstawowych (6-13 lat):

1. Hala Sportowa Wieliszew, ul. Modlińska 65 w godz. 7- 15, a od godziny 13.00 do 16 również świetlica środowiskowa działająca w hali sportowej,
2.  Dom Wiejski, Olszewnica Stara ul. Mała 

Z uwagi na brak zainteresowania w dniach poprzednich nie uruchomiono punktu opieki  w Krubinie.

Proszę jednak pamiętać, że w miejscach tych nie zagwarantujemy dzieciom wyżywienia, dlatego istotne jest zaopatrzenie dzieci w suchy prowiant i wodę niegazowaną, adekwatnie do planowanego czasu pobytu. Proszę również, by dzieci zabrały ze sobą gry planszowe, ewentualnie bloki, kredki, inne materiały plastyczne, co pozwoli na urozmaicenie czasu pobytu.
Niestety nie możemy, z uwagi na brak kadry, zaopiekować się najmłodszymi – przedszkolakami. Rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Dzieci w wieku 3-5 lat mogą skorzystać z miejsc oferowanych w placówkach niepublicznych:

1.    
Niepubliczne Przedszkole „Kraina
Malucha”, Krubin, ul. Wincentego Witosa 1;     zapisy: p. Monika Kiljańska
tel. 501 361 494 – liczba
miejsc 12


2.    
Niepubliczny Żłobek Sensoryczny
„Neuronek”, Kałuszyn ul. Rodzinna 6;     z
apisy: p. Monika
Mickholz, tel. 603 348 265 -  liczba miejsc 9

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.


W kolejnych dniach na stronach  placówek oświatowych będą znajdowały się komunikaty dotyczące działania placówek w związku z zaplanowaną akcją strajkową.
Mimo akcji strajkowej egzaminy uczniów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych odbywają się zgodnie z planem.
Apeluję oczywiście do Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla postulatów strajkujących pracowników oświaty.
O zmianach sytuacji będę informować Państwa na bieżąco poprzez strony internetowe: www.wieliszew.pl; www.edukacja.wieliszew.pl

                                                                               Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew